training within industry

Training Within Industry (TWI): Uitleg model & methode

De kennis en ervaring van medewerkers vormen samen het belangrijkste bedrijfskapitaal van vrijwel elke onderneming. Menselijk handelen bepaalt namelijk voor een groot deel wat er goed en fout gaat op de werkvloer.

Het ideale scenario: een methode die niet alleen zorgt voor een uniforme werkwijze en een door de hele organisatie gedragen manier van werken, maar ook nog eens de kans op fouten minimaliseert en operators in staat stelt om het werk foutloos uit te voeren.

Gelukkig is het vinden van zo’n methode geen utopie. Training Within Industry (TWI) is namelijk een model dat de principes van standaardisatie en praktijkgericht trainen gebruikt om bedrijfs- en productieprocessen doorlopend te beheersen en te verbeteren. Wat is TWI precies? En hoe pas je de methode toe als framework voor praktijkgericht trainen?

Wij vertellen het je.

Inhoudsopgave

Historie van Training Within Industry

Het concept van Training Within Industry is ontstaan in de Verenigde Staten. Het komt oorspronkelijk uit de koker van het United States Department of War en was bedoeld om de industriële productie op peil te houden tijdens de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Veel jonge mannen gingen namelijk het leger in, terwijl er juist een grote vraag bleef naar oorlogsmaterieel en alledaagse gebruiksvoorwerpen.

TWI voorzag in het snel, effectief en praktijkgericht trainen van vakmensen, waardoor de industriële productie op peil kon blijven. De werkwijze had twee hoofddoelen:

 • Zo snel mogelijk nieuwe (vak)mensen trainen die de plek konden innemen van de mensen die naar het front werden gestuurd.
 • Met zo weinig mogelijk mensen een zo groot mogelijke output genereren, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak.

Met zo weinig mogelijk mensen een zo groot mogelijke output genereren, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak.

Een belangrijk kenmerk van het TWI-programma was het cumulatieve kennisaspect. Mensen met een schat aan ervaring trainden teamleiders, waarna die op hun beurt weer het stokje doorgaven aan andere teamleiders.

Deze werkwijze van ‘train the trainer’ werd organisatie breed doorgevoerd, waardoor TWI snel een succes werd: binnen enkele jaren hadden maar liefst 1,6 miljoen mensen een TWI-(deel)certificaat op zak.

Na de oorlog vond het TWI-concept ook gretig ingang in andere delen van de wereld. Vooral Japanse bedrijven, waaronder autogigant Toyota, bliezen het concept onder de naam Kaizen nieuw leven in. Bovendien perfectioneerden de Japanners de Amerikaanse blauwdruk om de snelle wederopbouw van hun door de oorlog verwoeste land mogelijk te maken.

Wat is TWI?

Training Within Industry bestaat oorspronkelijk uit een viertal componenten. In het oorspronkelijke Amerikaanse model waren dit 10-urige trainingssessies die een medewerker snel en adequaat klaarstoomden voor een taak of rol. Tijd om eens kort te kijken naar de vier componenten van het oorspronkelijke TWI-model.

Job Instruction

Job Instruction is de eerste bouwsteen van TWI-training. Tijdens deze eerste stap leren supervisors en ervaren medewerkers van de TWI specialist hoe ze hun kennis en vaardigheden optimaal overbrengen op minder ervaren collega’s.

Job Methods

Het onderdeel Job Methods is gericht op het creëren van zelfkennis. Je leert medewerkers om de efficiëntie van werkroutines te analyseren en te evalueren. Het doel: sneller op het spoor van eventuele verbeteringen komen.

Job methods TWI

Job Relations

TWI is een methodiek waarbij de mens centraal staat. Die voert namelijk nog altijd de meeste kerntaken binnen een organisatie uit. Dit derde onderdeel van het TWI-model is daarom vooral gericht op het verbeteren van werkrelaties.

De module Job Relations richt zich op twee hoofdvragen:

 1. Hoe moet ik met medewerkers omgaan als ik een prettig en productief werkklimaat wil scheppen?
 2. Hoe haal ik het maximale uit de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van mensen?

 

Job Safety

Job safety richt zich op gezondheid en veiligheid. Dit onderdeel van het TWI-trainingsprogramma biedt een kader waarmee operators potentiële gevaren en veiligheidsproblemen kunnen identificeren en elimineren.

Samenvoeging

Binnen TWI Company hebben we alle onderdelen van de oorspronkelijke methode effectief samengevoegd. Hierdoor zijn we in staat om alle TWI-Trainers in tweeënhalve dag klaar te stomen voor het geven van de eerste trainingen op de werkvloer, waarbij het uitgangspunt altijd is dat de job veilig, kwalitatief uitmuntend en volgens een duidelijk vastgestelde norm uitgevoerd wordt.

Job Relations is bij ons samengevoegd met de aandachtsvelden houding, gedrag en communicatie en effectief leiderschap. Deze aanpak is veel meer gericht op het opleiden van leidinggevenden en minder op taaktraining aan de lijn.

TWI staat voor praktijkgericht trainen

Ten opzichte van zeventig jaar geleden is de wereld sterk veranderd. De hiërarchische opbouw van bedrijven is vandaag de dag bijvoorbeeld anders dan zeven decennia terug. Didactische vaardigheden zijn daarom cruciaal wanneer je mensen traint. Dit didactische aspect heeft een belangrijke plek in onze aanpak. Hierin onderscheidt onze werkwijze zich van die van veel andere TWI-aanbieders.

We zijn geen consultants met krijtstreeppakken, maar adviseurs en trainers die midden in de werkpraktijk staan.

Zowel de trainings- als leerprocessen spelen zich niet af in een klassikale leeromgeving, maar direct op de werkvloer. Zo kunnen medewerkers hun nieuw opgedane kennis en vaardigheden direct inzetten in de dagelijkse werkpraktijk. Praktijkgericht trainen is belangrijk in een tijdperk waarin kennis steeds sneller veroudert en de best practices van gisteren vaak alweer zijn ingehaald door de realiteit van vandaag.

Praktijkgericht trainen werkt het beste als je het één op één doet. Bij TWI Company hebben we hier een duidelijke methode voor. De trainer doet een handeling drie keer voor, waarna de medewerker het vier keer nadoet. Stapsgewijs doorlopen we daarbij het wat (welke handeling), het hoe (de kritieke punten) en het waarom (redenen voor die kritieke punten) van elke handeling. Toont een medewerker aan dat hij de taak foutloos kan uitvoeren?

Prima, dan kan hij of zij zelfstandig aan de slag!

Komt een medewerker er niet uit? Dan wijzen we bij TWI Company niet met een beschuldigend vingertje naar die persoon, maar ligt de verantwoordelijkheid bij de trainer. Onze filosofie over trainen in de praktijk:

“Als de medewerker het niet heeft begrepen, heeft de trainer het niet goed getraind.”

Praktijkgericht trainen gaat bij TWI hand in hand met standaardisatie. Werkprocessen worden zo ingericht dat elke operator precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht, hoe hij of zij het werk moet doen en waarom het op een bepaalde manier moet. Dat is een superkrachtige combi die ervoor zorgt dat mensen hun taken veel bewuster uitvoeren.

Standaardisatie minimaliseert bovendien de kans op fouten omdat je regels en best practices helder vastlegt en verankert in het DNA van je organisatie. In plaats van 25 medewerkers met 25 verschillende werkwijzen krijg je met TWI 25 medewerkers en één optimale werkwijze.

Dat verbetert de efficiëntie en drukt de foutenlast.

Bovendien wordt niet alleen het proces gestandaardiseerd, maar ook de manier van trainen. Je wilt voorkomen dat de kwaliteit van trainen afhankelijk is van je (beste) trainer. Omdat iedere trainer op dezelfde manier traint, wordt uiteindelijk iedereen je ‘beste’ trainer.

De voordelen van Training Within Industry

Praktijkgericht trainen met TWI heeft dan ook diverse voordelen tegenover traditioneel opleiden, zowel voor medewerkers als organisaties.

 1. Training Within Industry richt zich op het standaardiseren van werkprocessen én de manier van trainen. Dit zorgt vaak voor meer rust en stabiliteit binnen een bedrijf, waardoor de kwaliteit en productiviteit van zowel individuele medewerkers als de organisatie toenemen.
 2. Door de grote nadruk op praktijkgericht trainen zijn nieuwe medewerkers sneller inzetbaar en verbeter je de effectiviteit van het inwerktraject. Kijk bijvoorbeeld naar Johma, waar een goed en efficiënt inwerkprogramma ervoor heeft gezorgd dat een nieuwe medewerker al na een uurtje training voor een taak bevoegd is en zijn of haar werk foutloos kan uitvoeren.
 3. Met TWI maak je verbetertrajecten sneller en makkelijker inzichtelijk. Bovendien kan een organisatie met de TWI-methode die verbetering ook echt borgen.
 4. Omdat TWI mensgericht is, is de methodiek uitermate geschikt voor het verbeteren van werkrelaties en het vergroten van de menselijke betrokkenheid binnen een bedrijf.
 5. TWI-training reduceert de menselijke foutenlast met ruim 90 procent.
 6. Competenties worden per medewerker inzichtelijk.
 7. De doorlooptijd van praktijktraining wordt voorspelbaarder. Je weet aan de voorkant hoeveel tijd het kost voordat een (nieuwe) medewerker getraind is voor een werkplek.

voordelen TWI

Verschillen met traditionele trainingsmethoden

Een TWI specialist leert taken aan volgens een heldere volgorde: van relatief eenvoudig naar complex en per taak. Traditionele trainingen leggen vaak te veel in een keer uit en leren taken aan op basis van uit te voeren werkzaamheden.
Bij traditionele trainingen zijn de gevaren van het verkeerd uitvoeren van een taak vaak niet inzichtelijk. Bij TWI is de risicoklasse inzichtelijk per taak.
Traditionele trainingen leiden nogal eens aan het euvel dat elke medewerker op zijn eigen manier instrueert. Bij TWI instrueren alle trainers op één gestandaardiseerde werkwijze.
TWI-trainingen bevatten een wat, hoe en waarom. Het waarom ontbreekt meestal bij standaardtrainingen.
Bij traditionele trainingen hebben opleiders geen inzicht in de opleiding en potentie van medewerkers. TWI werkt met een competentiematrix (vier stadia) en controles die toetsen of een medewerker volgens de afgesproken standaard werkt.

Praktijkgericht trainen met TWI Company

Wil je ook kennismaken met de principes van Training Within Industry? Dan ben je bij TWI Company aan het juiste adres.

Wij zorgen voor praktijkgerichte trainingsprogramma’s waarin de mens centraal staat en begeleiden je bij het toepassen van de TWI-methodiek binnen jouw organisatie. Onze TWI specialisten hebben ruim twaalf jaar ervaring en al meer dan honderdtachtig TWI-implementaties verzorgd in Nederland en België. Meer weten? Neem gerust eens een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op.

Direct starten met de TWI methodiek?

Plan van aanpak 2023 TWI
Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen?