TWI en Lean

TWI en Lean: wat is het en hoe pas je het slim toe?

Medewerkers die al hun taken foutloos uitvoeren zodat elk proces een optimale output heeft: Het lijkt voor velen een onhaalbare utopie. Niet dus! Met de combinatie van TWI-training en Lean werken zet je een uniforme werkwijze neer die structureel het beste uit de mensen op de werkvloer haalt. In dit blogartikel maak je kennis met de basisprincipes van TWI en Lean en laten we je zien hoe je deze werk- en trainingsvormen slim toepast in de dagelijkse werkpraktijk.

De oorsprong van TWI

Training Within Industry (TWI) is een trainingsmethode/vorm van werkinstructie die het levenslicht zag in de Verenigde Staten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het doel: de industriële productie op peil houden door snel nieuwe mensen te trainen die de plek konden innemen van medewerkers die naar het front moesten.

Het oorspronkelijke TWI-programma bestond uit een viertal onderdelen.

  • Job Instruction helpt trainers en ervaren operators met het overbrengen van hun kennis op nieuwe mensen.
  • Job Methods leert operators om de efficiëntie van werkroutines te analyseren en te evalueren.
  • Job Relations stelt de mens centraal en richt zich op het verbeteren van werkrelaties. Zo haal je het beste uit elke medewerker en creëer je prettige, uniforme en gestandaardiseerde processen die van foutloos werken de norm maken.
  • Job Safety stelt operators in staat om potentiële veiligheidsrisico’s te herkennen en een veilige werkomgeving te borgen.

TWI Company heeft deze oorspronkelijke TWI-pijlers samengevoegd tot één effectieve methode. Hierdoor zijn we in staat om alle TWI-trainers in twee dagen klaar te stomen voor het geven van de eerste trainingen op de werkvloer, waarbij het uitgangspunt altijd is dat de job veilig, kwalitatief uitmuntend en volgens een duidelijk vastgestelde norm uitgevoerd wordt. Bij ons ligt de focus in vergelijking met andere TWI-aanbieders bovendien nog meer op de praktische toepassing en de didactische component van het trainingstraject. Volgens TWI Company bestaan er geen slechte medewerkers, maar alleen slecht getrainde medewerkers.

De praktische waarde van TWI

TWI is een pragmatische manier om van foutloos werken de regel in plaats van de uitzondering te maken. In wezen heeft elk proces, of je nu een pannenkoek of een vliegtuigonderdeel maakt, in de kern meer overeenkomsten dan verschillen. Het ‘productiekunstje is anders, maar de onderliggende processen zijn grotendeels hetzelfde. Je zou dus verwachten dat met duidelijke afspraken en goede werkstandaarden elk proces grotendeels foutloos verloopt.

De praktijk is helaas wat weerbarstiger en toont maar al te vaak significante afwijkingen van de gewenste standaarden op kwaliteit, output en veiligheid. Zo’n negentig procent van alle fouten is uiteindelijk het gevolg van menselijk handelen.

Een van de oorzaken: de wereld zit helaas nog steeds vol met slecht getrainde medewerkers. De theorie achter de werkstandaard kan best kloppen, maar foutloos werken lukt alleen als de mensen op de werkvloer zich daar ook consequent naar gedragen. Je moet ondubbelzinnig vastleggen hoe mensen het kunstje moeten uitvoeren en ze dit ook aan de hand van praktijktrainingen leren.

TWI richt zich op het verbeteren van werkprocessen door de combinatie van praktijktraining en standaardisatie. Per project of werkplek zijn er een x-aantal uit te voeren taken en handelingen. Het doel van TWI-training is om die samen te smeden tot een uniforme, beste methodiek die het mogelijk maakt om efficiënt en foutloos te werken. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk gaat het vaak al fout op taakniveau omdat er bij veel bedrijven evenveel werkwijzen als medewerkers zijn.

TWI lost dit op door de nieuwe, optimale werkstandaard op te stellen en vervolgens operators actief te trainen op hun eigen werkplek. Het proces wordt daarbij gestuurd op maximale kwaliteit, veiligheid en output. TWI-training bestaat ook niet uit het doorlezen van een instructiemap, maar uit het fysiek voor- én nadoen van een taak. De trainer doet een taak drie keer voor, waarna de operator hem vier keer nadoet. Stapsgewijs doorloopt de trainer daarbij het wat (welke handeling), het hoe (de kritieke punten) en het waarom (redenen voor die kritieke punten) van elke handeling. De geschreven trainingsinstructie dient vooral als naslagwerk.

Behalve het proces standaardiseren we bij TWI Company ook de manier van trainen. Je wilt namelijk voorkomen dat de kwaliteit van trainen afhankelijk is van een paar trainers. Door ook de TWI-trainingswijze te standaardiseren, maak je van elke trainer je beste trainer. Bij TWI Company focussen we ons bovendien ook exclusief op de kennis die relevant is voor het uitvoeren van een specifieke taak. Zo wordt een medewerker niet overspoeld door een vloedgolf van informatie die hij in de praktijk niet nodig heeft.

Lean werken

De TWI-trainingsmethode legt de basis voor het zogenoemde Lean werken. Lean is een business strategie en praktische werkwijze die zich primair richt op het creëren van waarde in alle processen en productiestadia. Je creëert met zo weinig mogelijk inspanning en verspilling (op het gebied van materiaal, energie en menselijk arbeidskapitaal) maximale waarde voor je klanten of cliënten.

De kiem voor de Lean-filosofie werd gelegd in de fabrieken van de Japanse autobouwer Toyota. Daar stelde werkplaats-chef Taiichi Ohno dat alleen bedrijfsprocessen waar de klant voor wil betalen of processtappen waar diezelfde klant op wil wachten nuttig zijn. Alle andere activiteiten zijn dus feitelijk overbodig.

De Lean-filosofie onderscheidt een vijftal stappen:

  1. Value: bepaal waar de klant behoefte aan heeft en wat voor hem waarde toevoegt aan jouw processen. Formuleer aan de hand van deze informatie de belangrijkste KPI’s.
  2. Value stream: doorloop alle stappen van het ontwerp tot de aflevering van het eindproduct en ga na waar extra waarde wordt gecreëerd. Breng processen nauwkeurig in kaart met kengetallen zoals cycle-time en lead-time. Zo ontstaat een waardestroom die idealiter alleen activiteiten met toegevoegde waarde bevat.
  3. Flow: zorg dat producten en informatie op een natuurlijke manier door de processen ‘stromen’. Zo verkort je de doorlooptijd en elimineer je verspillingen.
  4. Pull: produceer alleen waar werkelijk vraag naar is en stem daar je bedrijfsprocessen op af.
  5. Perfectie: optimaliseer de maatregelen die je hebt getroffen om verspilling terug te dringen. Schep en borg een cultuur en mindset die gericht is op continu verbeteren.

TWI en Lean

Met TWI leg je de basis die nodig is om Lean werken in de praktijk te brengen. Het start allemaal met het neerzetten van de “standaard”. Pas daarna gaan processen verbeterd worden. Door gericht te trainen op het aanleren van uniforme en optimale werkstandaarden, schep je de randvoorwaarden die nodig zijn om maximale waarde toe te voegen aan je processen en producten.

Bovendien dringt foutloos werken de verspilling terug, zowel op het gebied van materiaal, energie als menselijk arbeidskapitaal. TWI maakt bovendien voorspelbaar hoe lang het duurt voordat je een operator foutloos kunt laten werken. Je kunt nieuwe operators ook sneller onboarden en inwerken.

TWI en Lean toepassen? TWI Company helpt je verder

Wil je ook kennismaken met TWI en Lean? En wil je ook profiteren van de vele vruchten die een goede TWI-training afwerpt, zoals een verkorte doorlooptijd en uniforme kwaliteit van bedrijfsprocessen, een stevige foutenreductie, blijere en beter getrainde operators en snellere onboarding- en inwerktrajecten? Neem dan gerust contact op met TWI Company

Wij zijn net wat anders dan andere TWI-aanbieders en kenmerken ons door een pragmatische, praktijkgerichte aanpak die we combineren met een passie voor verbinden en helpen. Bij ons krijg je niet te maken met traditionele consultants in dure krijtstreeppakken, maar met aanpakkers die samen met jouw mensen de werkvloer opgaan. We hebben bovendien ruim twaalf jaar ervaring en al meer dan honderdtachtig TWI-implementaties verzorgd in Nederland en België.

Direct starten met de TWI methodiek?

Plan van aanpak 2023 TWI
Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen?