opschalen

TWI: Opleiden en trainen in de industrie

TWI: Opleiden en trainen in de industrie

Opleiden en trainen zijn belangrijke thema’ s voor organisaties. Vaak worden de twee begrippen op een hoop geveegd of wordt het accent vooral gelegd op opleiden. Je ziet in het digitale tijdperk bijvoorbeeld de ene na de andere online-academy uit de grond schieten.

Er bestaat echter ook een andere wereld. In branches als de industrie en zorg draaien bedrijfs- en werkprocessen namelijk grotendeels om het uitvoeren van fysieke handelingen. In deze blog werpen we een blik op het belang van opleiden en trainen in de industrie. Hoe zet je deze twee-eenheid vanuit een TWI-perspectief optimaal in? En hoe zit het met de optimale verhouding tussen opleiden en trainen in een werkomgeving waar fysieke handelingen centraal staan? Wij vertellen het je.

Het verschil tussen opleiden en trainen

Opleiden is een leerproces dat vooral gericht is op het overbrengen en vergaren van (theoretische) kennis over een bepaald thema. Dat zien we terugkomen op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan traditionele, klassikale lessen, webinars, e-learnings of het lezen van dikke boekwerken over bepaalde onderwerpen.

Trainen is meer dan kennisvorming en behelst dat je handelingen actief oefent totdat je ze 100 procent foutloos en veilig kunt uitvoeren. Waar bij opleiden de nadruk ligt op het vergaren van zoveel mogelijk product- en proceskennis, focust trainen zich op het uitvoeren van handelingen en taken. Beter worden door het repeteren en standaardiseren van handelingen en processen (in wezen natuurlijk gewoon ketens die bestaan uit een aantal afzonderlijke handelingen) is de kern van trainen.

Wanneer trainen en wanneer opleiden?

Hoewel kennis belangrijk is, maak je met kennisvorming alleen al lang niet meer het verschil. Een goede Google sessie levert je tegenwoordig al een karrenvracht aan theoretische informatie over alle mogelijke thema’s en onderwerpen op. In een vooral op praktische handelingen gerichte branche als de industrie zijn goede en gerichte trainingen vaak waardevoller dan opleiden aan de voorkant.

Hoewel opleiden ook in de industrie zeker zijn waarde heeft, is het een andere wereld dan het universum waarin kenniswerkers hun taken uitvoeren. In de industrie, maar bijvoorbeeld ook in een werkveld als de zorg, is de hoeveelheid kennis die medewerkers nodig hebben om hun werk goed en effectief uit te voeren te overzien. Het aantal vereiste fysieke handelingen is daarentegen meestal een stuk groter.

Het foutloos uitvoeren van fysieke handelingen valt of staat met trainen. In plaats van de medewerker te overspoelen met een overload aan informatie waarvan hij het leeuwendeel snel weer vergeet, duurt een TWI-training een uur en is ze gericht op het perfectioneren van een specifieke taak of handeling.

Stel dat een coureur de wens heeft om een formule 1-bolide te besturen. Dan laat je hem geen 100 pagina’s theorie lezen, maar laat je zien hoe het schakelsysteem werkt, hoe je gas geeft en remt en hoe je de performance van de auto in de gaten houdt.

Waar opleiden draait om beheersen door het ontwikkelen van kennis, gaat het bij trainen veel meer om bedienen: de focus ligt op het (foutloos) uitvoeren van handelingen en taken.

Processen zijn gelijk en trainbaar

Standaardiseren is bij TWI-training heel belangrijk. Zeker in een sector als de maakindustrie zijn de meeste processen namelijk nagenoeg gelijk en te herleiden tot een vaste set aan handelingen. Bij het maken van onderdelen uit staal komen bijvoorbeeld meestal dezelfde handelingen terug: lassen, bramen en honen. Het maakt daarbij niet uit of je nu een vliegtuigvleugel of een cv-ketel maakt. Hetzelfde geldt ook voor bedrijven waar afgevuld wordt: mengen en vullen zijn handelingen die je steeds weer opnieuw uitvoert.

De producten zijn weliswaar anders, maar het proces is in de dop hetzelfde. Met trainen maak je in zo’n werkomgeving veel sneller de vertaalslag naar het eigen proces dan met opleiden. Je ziet dan ook steeds meer bedrijven die eigen trainings- en onboardingprogramma’s aanbieden om nieuwe medewerkers snel klaar te stomen voor hun taken.

De Japanse autoproducent Toyota is een lichtend voorbeeld als het aankomt op TWI-training. Het bekende Toyota Production System (TPS) werkt bijvoorbeeld met vaste modules die van gestandaardiseerd trainen en onboarden een vanzelfsprekendheid maken.

Trainen en opleiden combineren: het beste van twee werelden

Je krijgt nu misschien de indruk dat opleiden helemaal geen plaats heeft binnen het TWI-concept. Dat is echter niet het geval. Óók in een werkomgeving waar de nadruk ligt op fysieke handelingen kan opleiden wel degelijk een toegevoegde waarde hebben. De truc is om opleiding en training samen te smeden tot een complementair geheel en er voor te zorgen dat “Beheersen” zo effectief mogelijk ingericht is.

Hoe je dat doet? Gebruik het goed en gericht trainen als basis om werkprocessen uit te rollen, te verbeteren en te standaardiseren. Daarna kun je gaan kijken wat er additioneel nog nodig is en mensen gericht opleiden op specifieke rollen en onderdelen van een proces die extra kennis vereisen. Maak mensen dus eerst taakbekwaam en ga daarna pas opleiden.

Hou daarbij ook scherp in het oog wat er al aan kennis, kunde en vaardigheden aanwezig is binnen je organisatie. Veel bedrijven onderschatten de hoeveelheid kunde en know-how die al beschikbaar is binnen de organisatie en maken daardoor geen gebruik van de volledige potentie van het personeel. De perceptie is vaak dat ze maar één beste medewerker hebben, wat in de praktijk natuurlijk niet zo is. Iedere medewerker is in principe je beste medewerker als je het verborgen potentieel binnen de organisatie optimaal benut met een goede mix van gericht trainen en aanvullend opleiden.

TWI Company maakt van trainen een succes

Zoals je ziet zijn trainen en opleiden twee verschillende dingen. De TWI-methode geeft je de handvatten om ze op een goede en natuurlijke manier samen te brengen. Begin bijvoorbeeld met e-learning en ga vervolgens de werkvloer op om gericht te trainen. Staat de basis eenmaal? Dan kan een specialistische opleiding zorgen voor extra kennisverdieping.

TWI Company helpt je graag met het vinden van de juiste balans tussen trainen en opleiden door je te helpen met het ontdekken en toepassen van de belangrijkste TWI-principes. TWI Company beschikt over ruime ervaring met het continu verbeteren van processen en praktisch toepassen van TWI-principes. Wil je de TWI-trainingsmethode ook graag loslaten op jouw organisatie? En ben je benieuwd hoe wij je hierbij kunnen helpen? Bel ons dan gerust op 0527 -30 50 80 of stuur een mail naar info@twicompany.com.

Direct starten met de TWI methodiek?

Plan van aanpak 2023 TWI
Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen?