Bedrijfsproces verbeteren ​


TWI staat voor “Training Within Industry” en is een methode om de prestaties van werknemers en bedrijfsprocessen te verbeteren. We zullen het belang van procesverbetering en het optimaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van Lean-methodologieën aan je uitleggen.

Een opleiding of training voor procesverbetering is een belangrijk aspect van moderne bedrijfsvoering. Bedrijven streven namelijk voortdurend naar manieren om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Dit streven naar efficiëntie en effectiviteit kan leiden tot aanzienlijke voordelen, zoals kostenbesparingen, verbeterde kwaliteit en een verhoogde klanttevredenheid. Er zijn verschillende soorten bedrijfsprocessen die verbeterd kunnen worden door middel van de TWI-methode

De resultaten liegen er niet om

besparing inwerktijd
Besparing inwerktijd
0 %
trainingsstandaarden
Besparing op afkeur en rework
0 %
sneller opschalen
Sneller opschalen
0 %

Direct starten met de TWI methodiek?

Download hier onze e-book “Stap voor stap foutloos werken” en ontdek hoe je foutloos werken kunt implementeren in jouw organisatie.

Ontdek hoe je foutloos werken implementeerd

Het TWI stappenplan uitgelegd in 14 pagina’s 

Zo weet jij waar je moet beginnen

Plan van aanpak 2023 TWI

Proces optimalisatie voor bedrijven

Een belangrijke benadering om bedrijfsprocessen te verbeteren, is door gebruik te maken van Lean-principes. Proces optimalisatie met het lean model is gericht op het elimineren van verspilling en het stroomlijnen van processen. Door verspilling te verminderen en de waardestroom te optimaliseren, kunnen bedrijven hun efficiëntie verbeteren en hun concurrentiepositie versterken.

Om procesverbetering met succes uit te voeren, is het van belang om de huidige bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te analyseren. Dit omvat het identificeren van knelpunten, verspillingen en inefficiënties. Het werkproces beschrijven en verbeteren staat bekend als procesoptimalisatie.

standaardisatie van werkprocessen
continuous improvement

Werkprocessen verbeteren met TWI Company

Een plan van aanpak voor procesoptimalisatie kan worden opgesteld om de stappen en doelstellingen van het verbeterproces te definiëren. Dit stappenplan voor procesoptimalisatie omvat meestal het vastleggen van de bestaande processen, het in kaart brengen van processtappen en het werkproces beschrijven in detail. Door de processtappen en het werkproces in kaart te brengen, kun je een geoptimaliseerd werkproces opstellen dat jouw bedrijf helpt bij het versnellen, verspilling te verminderen en het veiliger maken van de bedrijfsprocessen.

Het vastleggen van processen is een belangrijke eerste stap in het verbeterproces. Het houdt in dat de huidige bedrijfsprocessen gedetailleerd worden gedocumenteerd, zodat ze volledig kunnen worden begrepen en geanalyseerd.

Na het vastleggen van werkprocessen kunnen verbeteringen worden geïmplementeerd, en de resultaten kunnen worden gevolgd en gemeten. Dit helpt bij het verankeren van de werkprocessen in de organisatie en zorgt ervoor dat de verbeterde werkprocessen worden gehandhaafd en geoptimaliseerd in de toekomst.

Procesverbetering inzetten

Het is belangrijk op te weten dat procesontwikkeling een voortdurend proces is. Werkprocessen moeten voortdurend worden geëvalueerd en aangepast om aan veranderende behoeften en marktomstandigheden te voldoen. Het begrijpen van wat een werkproces maken inhoudt en hoe het kan worden verbeterd, is van vitaal belang voor de voortdurende groei en succes van een organisatie.

Kortom, het optimaliseren en verbeteren van bedrijfsprocessen is een voortdurende inspanning die bedrijven helpt hun efficiëntie en concurrentievoordeel te vergroten. Het gebruik van Lean-principes en het stroomlijnen van werkprocessen kunnen aanzienlijke voordelen opleveren en organisaties helpen om hun doelen te bereiken.