veiligheid werkvloer TWI

Veiligheid en TWI: een sterke combinatie

Als je nieuwe medewerkers verwelkomt binnen je organisatie wil je natuurlijk dat ze zich snel op hun plek voelen binnen je bedrijf. Het is belangrijk dat ze werkroutines snel oppikken, hun taken gelijk effectief en foutloos kunnen uitvoeren en goed integreren in het team.

We zien het vaak: de klant denkt dat ze alles goed op orde hebben. Maar toch krijgen ze te maken met een bedrijfsongeval met serieuze gevolgen. Hoe kan dat? De redenatie van de klant is vaak dat het om overmacht gaat: een incident dat bijna niet te voorspellen of voorkomen is.

Toch is dat vaak niet het geval. In werkelijkheid is de meest voorkomende oorzaak van ongelukken op de werkvloer dat mensen moeite hebben met het vooraf herkennen van gevaarlijke situaties. Er zijn vaak bepaalde routines in het werk geslopen die misschien niet helemaal veilig zijn, maar al jaren zo gaan en nog nooit voor ongelukken hebben gezorgd. Tot het een keer goed misgaat…

Gelukkig zijn er methodes ontwikkeld die je helpen om gevaren op de werkvloer beter te herkennen en processen veiliger te maken door een combinatie van bewustwording, herkenning, standaardisatie en training. TWI is zo’n methode. In dit blogartikel tonen we je welke rol TWI kan spelen bij het borgen van veiligheid op de werkvloer. Lees verder om te ontdekken waarom veiligheid en TWI zo’n sterke combinatie vormen.

Een veilige werkplek is geen vanzelfsprekendheid

Een veilige werkplek is een groot goed, maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Er overlijden alleen al in Nederland nog steeds gemiddeld zo’n zestig mensen per jaar aan een ongeval op het werk. Daarnaast vinden er nog veel meer ernstige en minder ernstige ongelukken plaats die leiden tot zwaar letsel of lichte verwondingen.

Hoewel er (al is het alleen maar vanuit wettelijke verplichtingen) in heel veel organisaties wel sprake is van een actief veiligheidsbeleid, behandelen veel bedrijven veiligheid niet als een essentieel basiselement van de dagelijkse werkvoortgang. Organisaties zien het vaak als een complexe taak die niet altijd direct invloed heeft op de prestatie van het bedrijf.

Wettelijk gezien hebben bedrijven de verplichting om ongevallen te melden en analyseren. Hierdoor vinden er tegenwoordig gelukkig minder zware ongevallen op de werkvloer plaats dan een paar decennia geleden.

Toch zit er een addertje onder het gras. Juist omdat er minder zware arbeidsongevallen plaatsvinden, zijn medewerkers minder geoefend in het herkennen van oorzaken die aan de basis staan van ongelukken. Denk bijvoorbeeld aan een metaalbewerker die bij het schoonmaken van onderdelen in chemische badjes niet consequent de juiste beschermende kleding draagt. Of een lijnoperator die op en door de machine vliegt als er een storing is.

Veel incidenten die met een sisser aflopen worden afgedaan als tamelijk onbetekenende ‘incidenten’, terwijl ze in werkelijkheid een groot gevaar in zich dragen. Het onderliggende gebrek aan veiligheidsbesef en het onveilig inrichten en blijven uitvoeren van een proces kunnen de volgende keer namelijk ook een ernstig gevolg hebben. Bedrijven voelen de urgentie soms pas als het een keer echt goed fout gaat.

De rol van TWI in veiligheid

TWI is bij uitstek een methodiek die een belangrijke rol kan spelen bij het vergroten van de veiligheid op de werkvloer. Tijd om te kijken hoe.

TWI en veiligheid: bewustwording

Veiligheid op de werkvloer begint bij bewustwording: het herkennen van de gevaren die aanwezig zijn. Wat is veilig en onveilig? Hoe maak je inzichtelijk aan welke risico’s medewerkers blootstaan bij het uitvoeren van hun taken? En spreken collega’s elkaar aan op onveilig gedrag? Dit zijn vragen die je op alle niveaus moet stellen om veiligheidsbewustzijn op de bedrijfsradar te krijgen.

TWI helpt op een aantal manieren bij het creëren van de noodzakelijke bewustwording. Allereerst hakt de TWI-methode elke taak in duidelijk herkenbare en trainbare stukjes. Door een taak op te delen in duidelijke stappen, identificeer je de kritieke punten op het vlak van kwaliteit, veiligheid en productiviteit en wordt het makkelijker om te herkennen in welke fase(n) van een taak de veiligheid in gevaar komt.

De TWI-trainingsmethode van drie keer voordoen en vier keer nadoen zorgt er bovendien voor dat een medewerker een taak pas mag uitvoeren als hij aantoont dat hij over het vereiste bekwaamheidsniveau beschikt.
Een veilige werkomgeving beschikbaar stellen
Het creëren van een veilige werkomgeving is een ander aandachtspunt waar TWI zich op focust. Gebruiken mensen de persoonlijke beveiligingsmiddelen die nodig zijn voor het risicoloos uitvoeren van een taak of handeling? En zijn die middelen ook altijd beschikbaar? Hier ligt dus een gedeelde verantwoordelijkheid voor de directie, operators en productiemedewerkers.

Daarnaast kijken we ook naar looppaden. Zijn die duidelijk aangegeven of moet je voortdurend op je hoede zijn voor een langsrazende heftruck die je misschien van de sokken rijdt? En zijn de looppaden vrij van rommel en mogelijke hindernissen zoals rondslingerende dozen of uitstekende kabels?

TWI en veiligheid: machineveiligheid

Ook op het gebied van machineveiligheid kan TWI je helpen bij het formuleren en naleven van duidelijke veiligheidsstandaarden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden en inspecteren van machines. Door operators de training en tools te geven die inzicht geven in de werking van en de techniek achter een machine, worden ze zelf verantwoordelijk voor de productiemiddelen waarmee ze werken.

Machinekennis leidt ertoe dat operators zelf zorg kunnen dragen voor basisonderhoud, inspectie en autonoom onderhoud. Die kennis geeft ze eerder zicht op de slijtage, vuile contacten en mogelijke defecten van een machine, zaken die frequente veroorzakers zijn van onveilige situaties. Hierdoor herkent de operator problemen met een machine al voordat er gevaarlijke situaties ontstaan.
Een uniforme trainings- en werkstandaard
Een kernpunt van de TWI-methode is het opstellen van een uniforme, duidelijk herkenbare en gestandaardiseerde trainings- en werkstandaard voor elke taak en ieder proces. TWI stuurt daarbij op maximale kwaliteit, veiligheid en output. TWI-training bestaat ook niet uit het doorlezen van een instructiemap, maar uit het fysiek voor- én nadoen van een taak.

Omdat slecht getrainde medewerkers de grootste risicofactor op de werkvloer zijn, is het hoofddoel van TWI om mensen zo te trainen dat ze een taak veilig en foutloos uitvoeren. Door operators en productiemedewerkers de juiste trainings- en werkstandaarden aan te leren, voorkom je ook dat ze slechte gewoonten en onveilige werkroutines doorgeven aan hun opvolgers.
Procedure bij een ongeval
Een ander belangrijk aandachtspunt waar TWI oog voor heeft is de procedure bij een ongeval. Hoe wordt er melding van gemaakt? Is er een cultuur binnen de organisatie die ervoor zorgt dat medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag? En neem je de juiste maatregelen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen?

De kracht van TWI is dat de methode veiligheidsbewustzijn verankert in het DNA van een organisatie. Veiligheid wordt een vast onderdeel van de overlegstructuur. Het is niet meer iets wat je later toevoegt, maar een kernelement waar je mee begint.

TWI en veiligheid: auditeren

Veilig werken is ook een kwestie van volhouden en continu verbeteren. Daarom is een TWI-audit een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. We kijken periodiek of een medewerker zijn taken volgens de overeengekomen TWI-trainingsstandaard uitvoert. Hij of zij moet het wat, hoe en waarom van een taak of handeling kunnen toelichten.

Daarnaast voorziet een TWI-audit elke taak van een risicoclassificatie. Die laat zien welke kwalificaties nodig zijn voor het uitvoeren van een bepaalde werkzaamheid en controleert middels tools als skillsmatrixen of binnen je bedrijf daadwerkelijk de goede mensen op de juiste plekken zitten.

Meer weten?
Wil je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie een flinke boost geven? En wil je de kans op ongevallen tot een minimum beperken? Dan helpt TWI Company je graag verder. Wij beschikken over de kennis en expertise die nodig is om medewerkers met behulp van de TWI-trainingsmethode foutloos te laten werken. Daarnaast zorgen we ervoor dat je onveilige situaties op de werkvloer snel herkent en direct kunt aanpakken.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 0527 -30 50 80 of stuur een mail naar info@twicompany.com. Wij leren je graag kennen!

Direct starten met de TWI methodiek?

Plan van aanpak 2023 TWI
Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen?