TWI & Elicit Online bij Lemoine holland

"Groupe Lemoine, marktleider in katoenen hygiëneproducten, versnelde het inwerkproces en verlaagde het uitstroompercentage met de TWI methode."

Operator in control

Hoe krijg ik mijn operators op het niveau dat zij weten wat, hoe en wanneer ze moeten bijstellen? Een veelvoorkomende uitdaging waar ook Lemoine Holland in Emst voor stond. Lemoine Holland is onderdeel van de Groupe Lemoine en gespecialiseerd in hygiëne producten. In Emst worden verschillende soorten wattenschijfjes geproduceerd, die gestanst worden uit vlies. Voor het hart van het proces, het maken van het vlies, is deze uitdaging beetgepakt door een combinatie met het trainen van taken volgens Training Within Industry (TWI) en het het vastleggen en overdragen van ervaringskennis met Elicit Online.

Bedienen met TWI

Lemoine Holland was al bekend met het vastleggen en trainen van de taken volgens TWI en heeft eigen TWI schrijvers, trainers, auditeurs én een TWI coördinator. Om een taak goed, foutloos en gestandaardiseerd uit te voeren staat primair het “bedienen” centraal. Dit wordt middels TWI getraind. Het gaat hier dus om het uitvoeren van handelingen en taken. Maar hoe zorg je er dan vervolgens voor dat de operators ‘in control’ zijn? Oftewel hoe leren zij het proces te beheersen.

"Met de TWI methode is de tijd relatief kort om te beoordelen of iemand geschikt is voor een functie. Vroeger hadden we soms mensen een half jaar tot een jaar hier rondlopen, waarna we pas afscheid van ze namen. Nu draait iemand maximaal drie tot vier weken mee, en als we dan niet tevreden zijn, dan stoppen we vroegtijdig."

Beheersen met Elicit Online

Kennis is vaak wel in huis, maar niet altijd toegankelijk en beschikbaar voor iedereen. De kennis over de vlieslijnen zat ook bij Lemoine in de hoofden van verschillende experts: namelijk bij technologie, techniek én bij verschillende senior operators. In de praktijk bleek dat ook onder de specialisten op verschillende manieren werd bijgestuurd. Maar hoe haal je deze ervaringskennis uit de hoofden van deze experts en wat zou eigenlijk de standaard moeten zijn? Met de softwareoplossing van ELICIT Online heeft Lemoine zelfstandig, gestructureerd en snel deze waardevolle ervaringskennis vastgelegd. De expertise uit verschillende afdelingen is gebundeld in de kennisfile. De kennisfile toont de essentie van de proces- en kwaliteitsbeheersing in één overzicht, inclusief de belangrijkste oorzaak- gevolgrelaties.

Direct starten met de TWI methodiek?

Download hier onze e-book “Stap voor stap foutloos werken” en ontdek hoe je foutloos werken kunt implementeren in jouw organisatie.

Ontdek hoe je foutloos werken implementeerd

Het TWI stappenplan uitgelegd in 14 pagina’s 

Zo weet jij waar je moet beginnen

Plan van aanpak 2023 TWI

Hoe werkt het?

Vanaf de start krijgt de nieuwe medeweker een vooraf vastgesteld aantal taken getraind door middel van TWI (1), zo weet hij hoe alle handelingen uitgevoerd moeten worden en kan de medewerker aan de slag in productie (2). In de kennisfile is de ervaringskennis van de experts gebundeld en gekalibreerd. Tijdens de productie moet het proces regelmatig bijgestuurd worden (4) doordat er een uitdaging is in productie (3). De medewerker weet hoe alle taken uitgevoerd moeten worden maar wat moet je doen en wanneer moet deze handeling daadwerkelijk gedaan worden?

Bijvoorbeeld: de medewerker meet de vliesdikte en ziet een afwijking. In de kennisfile ziet hij welke mogelijke acties uitgevoerd moeten worden. Er staat binnen welke kaders je moet bijsturen, met welke stapgrootte en wat het effect hiervan is. Bijvoorbeeld als het vlies te dun is moet je de droger temperatuur aanpassen (meetbaar na enkele minuten) met min/max 10 graden rond de receptwaarde, met een stapgrootte van 5°C. Het effect van 5°C geeft 0.5 mm meer vliesdikte. Hoe deze droger bijgesteld moet worden heeft de medewerker getraind gekregen door middel van TWI. Ook de meest voorkomende storingen en verstoringen zijn meegenomen in de kennisfile. Elke medewerker heeft met TWI alle taken op dezelfde manier getraind gekregen. Een meer ervaren medewerker kan door middel van de acties die uit ELICIT Online komen minder ervaren medewerkers concrete taken geven, bijvoorbeeld: stel de oven bij met stapjes van 5 graden. Dus echt leren door te doen!

Lemoine aan het woord

“Nieuwe operators hebben de kennisfile al heel intensief gebruikt en kunnen daardoor sneller zelfstandig aan het werk. Het inwerktraject is hierdoor aanzienlijk korter geworden. Naast dat het voor de nieuwe operators heel fijn werkt, zijn ook de ervaren operators erg enthousiast!”. De oorzaak gevolg relatie is duidelijk zichtbaar en zorgt voor snelle toepasbaarheid van de kennis. Ook kunnen zij nieuwe kennis eenvoudig toevoegen, waardoor de kennisfile blijft groeien en verbeteren. “Het resultaat van alle acties is dat de kwaliteit van het vlies is verbeterd!” zegt Berry van de Hoop, Operations Manager Lemoine Holland.

 

Groupe Lemoine

Met de combinatie zijn de beide onderdelen van het opleiden van (nieuwe) medewerkers beetgepakt en ingevuld. Het leren “bedienen” met TWI en het leren "beheersen” met Elicit Online voor product en proceskennis.

Wat levert het verkorten van de inwerktijd jouw organisatie op?