standaardisatie van werkprocessen

Standaardisatie van werkprocessen: Alles wat je moet weten

In de moderne zakelijke wereld is efficiëntie van cruciaal belang voor het behalen van succes en het overtreffen van de concurrentie. Een effectieve strategie die organisaties helpt om hun werkzaamheden te stroomlijnen en te optimaliseren, is de standaardisatie van werkprocessen.

In deze blog ontdek je wat standaardisatie van werkprocessen inhoudt, leer je over de voordelen en krijg je praktische tips om effectief aan de slag te gaan. Bereid je voor op een gestroomlijnde werkomgeving en verbeterde resultaten. Als laatste beschrijven we hoe standaardisatie van werkprocessen opgepakt kan worden binnen jouw organisatie aan de hand van de TWI methode.

Wat is standaardisatie van werkprocessen?

Standaardisatie van werkprocessen is een methodische aanpak om consistente en uniforme procedures te creëren binnen een organisatie. Het gaat om het vaststellen van gestandaardiseerde methoden, richtlijnen en regels die worden toegepast op verschillende aspecten van het bedrijfsleven, variërend van operationele processen tot communicatie en besluitvorming.

6 voordelen van standaardisatie van werkprocessen

Het implementeren van gestandaardiseerde methoden brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Deze voordelen reiken van meer efficiëntie tot consistentie en verbeterde resultaten. Om de voordelen wat concreter te maken, hebben wij een opsomming voor je gemaakt:

Vermindering van fouten en herwerking

De implementatie van standaardisatie zorgt voor consistente en uniforme werkmethoden, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verminderd. Dit resulteert vervolgens in minder verspilling van tijd aan het oplossen van deze fouten.

Meer duidelijkheid

Er wordt ook duidelijkheid gecreëerd door de te volgen stappen, verantwoordelijkheden en verwachtingen te standaardiseren. Medewerkers weten precies wat er van hen wordt verwacht en hoe ze hun taken moeten uitvoeren. Dit leidt weer tot betere communicatie en samenwerking binnen de organisatie.

Werkprocessen worden inzichtelijk

Werkprocessen worden transparant en inzichtelijk voor alle betrokkenen. Vanwege de standaard aanpak kunnen inefficiënties en bottlenecks gemakkelijk worden geïdentificeerd en aangepakt.

Efficiëntie neemt toe

Omdat processen worden gestroomlijnd, zullen onnodige variatie en complexiteit geëlimineerd worden. Hierdoor kan de organisatie efficiënter werken, verspilling verminderen en de productiviteit verhogen. Medewerkers kunnen zich richten op de essentiële taken en werken volgens gestandaardiseerde methoden die bewezen effectief zijn.

Naleving van regelgeving 

Ook helpt het integreren van standaardisering organisaties te voldoen aan regelgeving en compliance-eisen. Door werkprocessen consistent en in overeenstemming met de wet- en regelgeving uit te voeren, kunnen risico’s en boetes worden vermeden.

Versnelde inwerktijd

Standaardisatie maakt het inwerkproces voor nieuwe medewerkers eenvoudiger en efficiënter. Met gestandaardiseerde werkprocessen kunnen ze sneller bekend raken met de procedures en verwachtingen van de organisatie, waardoor de leercurve wordt verkort en ze sneller productief kunnen zijn.

Hoe zorg je voor standaardisatie van werkprocessen?

Het implementeren van standaardisatie is een uitdagende taak. Verschillende aspecten zijn essentieel bij het invoeren van standaardisatie in jouw werkprocessen.

In de Training Within Industry methode is het belangrijk om een werkstandaard vast te leggen. Dit kan door een standaard operating procedures (SOP’s) en een equipment point lists (EPL’s) of operation point lists (OPL’s). Er mag geen ruimte zijn voor eigen interpretatie. Een solide basis is cruciaal om verwarring en chaos te voorkomen.

Wanneer de standaard procedures helder zijn, kunnen werknemers deze gemakkelijk volgen.

De werkinstructies moeten beschrijven welke handelingen uitgevoerd moeten worden, op welke manier ze uitgevoerd moeten worden en waarom ze op die manier uitgevoerd moeten worden. Om bezwaren van werknemers te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze niet toch hun eigen weg gaan, is het belangrijk om de redenen achter bepaalde handelingen te onderbouwen.

Daarnaast is het van belang om nieuwe medewerkers effectief in te werken en hen de standaardprocedures te laten bestuderen. Hiermee minimaliseer je de kans dat er fouten worden gemaakt, die vervolgens weer opgelost dienen te worden.

Door het implementeren van standaardisatie en het volgen van deze aanpak, kunnen werkprocessen gestroomlijnd worden en zullen de resultaten verbeteren.

standaardisatie van werkprocessen

 

Standaardisatie van werkprocessen met TWI company

Medewerkers zijn vaak de cruciale schakel naar succes, echter ontstaan 90% van de fouten binnen deze schakel. Continue werkprocesverbetering en foutloos werken is mogelijk, maar alleen met standaardisatie van de werkprocessen.

Samen met TWI Company kan je een uniforme werkmethode vaststellen waarin je optimaal gebruikmaakt van de kwaliteiten van uw medewerkers. Of het nu gaat om iemand die al 40 jaar op de werkvloer staat of een flexibele medewerker die voor een korte periode betrokken is. Na de implementatie van training binnen de industrie voert iedereen de taken op dezelfde manier uit en weet je waar je op kunt rekenen aan het einde van het proces.

De optimale werkmethode ontdek je alleen als je aanwezig bent op de werkvloer. Daarom trekt TWI Company zijn veiligheidsschoenen aan en gaat het de werkvloer op met uw medewerkers. Samen bepalen we de volgende stappen in het proces en leggen we ze vast.

Meer weten over onze aanpak en hoe wij jouw specifieke behoeftes kunnen vervullen? Neem dan contact met ons op!


 

FAQ:

Waarom processen standaardiseren?

Het standaardiseren van processen biedt tal van voordelen, zoals het verminderen van fouten en herwerking, het vergroten van efficiëntie, het waarborgen van consistentie en het vergemakkelijken van de naleving van regelgeving. Het zorgt ook voor duidelijkheid, inzichtelijkheid en het versnelt de inwerktijd voor nieuwe medewerkers.

Wat is de betekenis van standaardiseren?

Standaardiseren verwijst naar het vaststellen van consistente en uniforme methoden, richtlijnen en regels binnen een organisatie. Het houdt in dat er gestandaardiseerde procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de variatie te verminderen, de kwaliteit te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

Wat zijn werkprocessen?

Werkprocessen zijn de stappen, activiteiten en taken die worden uitgevoerd om een specifiek doel te bereiken binnen een organisatie. Het omvat de sequentie van handelingen en de betrokkenheid van verschillende mensen, afdelingen of systemen om een bepaalde taak of resultaat te voltooien. Werkprocessen variëren van operationele processen tot administratieve procedures en kunnen worden gestandaardiseerd om consistentie en efficiëntie te bevorderen.

Direct starten met de TWI methodiek?

Plan van aanpak 2023 TWI
Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen?