Kostenbesparing Johma

“Als we niets hadden gedaan, waren de Waterschapskosten zeker opgelopen tot € 600.000,- per jaar, terwijl we nu op een kostenpost van € 50.000,- uitkomen"

Meer dan een halvering van de kosten, een overzichtelijk dashboard op basis van KPI’s en een beheersbare werkomgeving met goed getrainde medewerkers

Zo staat het er nu voor op de afdeling Waterzuivering van Johma Salades. Een behoorlijk contrast met een aantal jaar geleden toen de waterzuivering nog letterlijk het afvalputje van het bedrijf was. De oplopende kosten en onderbezetting waren redenen voor Johma Salades om de experts van TWI company in te schakelen.“

Als we niets hadden gedaan, waren de Waterschapskosten zeker opgelopen tot € 600.000,- per jaar, terwijl we nu op een kostenpost van € 50.000,- uitkomen. En dat in twee jaar”, aldus Remco Rijsenbrij, Directeur Operaties Johma.

De resultaten

De aanpak

TWI company begint in deze casus met het meest waardevolle van de afdeling: de medewerkers. Zij zijn de sleutel bij het vaststellen van de oorzaken en het initiëren van de verandering. Door letterlijk mee te lopen met de mensen van de afdeling ontstaat er al snel een beeld van de voorkomende werkzaamheden en de proceslijnen. TWI company vertaalt deze informatie in werkstandaarden, checklists en een vastomlijnd inwerkprogramma van zes weken.

Elke medewerker volgt dit programma en is na die zes weken volledig getraind om alle taken en handelingen binnen de afdeling op de juiste manier en conform dat standaard uit te voeren. Voorheen duurde het inwerken minstens een half jaar en is er bovendien een grote afhankelijkheid van de huidige medewerkers.

"Als we niets hadden gedaan, waren de Waterschapskosten zeker opgelopen tot € 600.000,- per jaar“

Clean up, orde en overzicht

De jaren van afwezige aandacht voor de afdeling Waterzuivering bij Johma zorgden ervoor dat het een verzamelplek werd voor overbodige spullen. Samen met de medewerkers en met behulp van de Red-Tag en Clean Up methode bracht TWI company de hele afdeling in kaart. Een Red-Tag op een voorwerp betekende overbodig, dus afvoeren. TWI company werkt met de methode 5S. Deze staat aan de basis voor het inrichten van iedere afdeling: alle materialen hebben nu een vaste plek, alle overbodige spullen zijn verwijderd en elke ruimte heeft de eigen functie terug; zo staat er bijvoorbeeld niet langer een bureau in de schakelruimte. Orde en overzicht. Tot slot is KANBAN toegepast om inzicht aan te brengen in de werkvoorraad.

Continu proces

Dankzij alle TWI company stappen, zijn de kosten al fors gereduceerd en levert slib weer geld op. Het dashboard, gemaakt door TWI company op basis van de KPI’s, geeft elke betrokken medewerker inzicht in de prestaties van de installatie. Is er een dipje, dan is de oorzaak snel gevonden en is het een kwestie van bijsturen.

Dit brengt niet alleen werkplezier op de afdeling, het geeft een voortdurende focus op de te behalen doelen voor alle medewerkers. Iedereen heeft invloed en ziet het resultaat direct terug. Het is een continu proces, waarbij TWI company op de achtergrond meekijkt, en medewerkers zelf aan zet zijn.

Wat levert het verkorten van de inwerktijd jouw organisatie op?